Who's new

  • girija1438
  • digant
  • purna.sharma
  • amarjitgogoi
  • hiranyakk

List of School Captains

List of School
Captains:

 

Add
No.

Name

Year

7

Atul Chandra Saikia

1964-1968

20

Luhit Brahma

1968-1969

92

Prasanta Kumar Sinha

1968-1969

 

Sarat Medhi

1969-1970

137

Nripendra Lal Baruah

1970-1971

210

Jatin Sarkar

1971-1972

240

Upendra Mohan Dutta

1972-1973

393

Ranjit Kumar Talukdar

1973-1974

428

Jogesh Chandra Sarma

1974-1975

496

Bikash Ranjan Das

1975-1976

727

Jarbom Gamlin

1976-1977

679

Ghanakanta Pachani

1977-1979

754

Deepak Ranjan Gogoi

1979-1980

840

Jiten Choudhury

1980-1981

920

Polash Choudhury

1981-1982

947

Niranjan Bhattacharyya

1981-1982

1085

Jiban Chandra Kakati

1982-1983

1173

Sailen Saikia

1983-1984

1232

Pankaj Panging

1984-1985

1396

Mahanta Panging

1985-1986

1421

Mukul Talukdar

1986-1987

1527

Bhanu Pratap Singh

1987-1988

1725

Utpal R. Choudhury

1988-1989

1849

Kumud Deka

1989-1990

1938

Santanu Kumar Sarma

1990-1991

2107

Shyamalendu Deka Baruah

1991-1992

2176

Samar Jyoti Kalita

1992-1993

2344

Ujjal Kumar Sarma

1993-1994

2451

Anjan Basumatary

1994-1995

2617

Aniruddha Roy

1995-1996

2713

R Baruah

1996-1997

2865

Bitupan Saikia

1997-1998

3081

M K Chanda

1998-1999

3130

B. K. Sawkmie

1999-2000

3274

T. C. Munghung Fra

2000-2001

3462

N. K. Pathari

2001-2002

3577

A. D. Rabha

2002-2003

3638

Nibir Ranjan Baroova

2003-2004

3844

Rabindra Kumar

2004-2005

3864

Pankaj Saikia

2005-2006

4046

Pankaj Kumar

2006-2007

4097

Deepak Thakur

2007-2008

4239

Deep Jyoti Kalita

2008-2009

4484

Nanhen
Gaurav

2009-2010

4532

Bijit Kumar
Saha

2010-2011