List of School Captains:

Add No. Name Year
7 Atul Chandra Saikia 1964-1968
20 Luhit Brahma 1968-1969
92 Prasanta Kumar Sinha 1968-1969
Sarat Medhi 1969-1970
137 Nripendra Lal Baruah 1970-1971
210 Jatin Sarkar 1971-1972
240 Upendra Mohan Dutta 1972-1973
393 Ranjit Kumar Talukdar 1973-1974
428 Jogesh Chandra Sarma 1974-1975
496 Bikash Ranjan Das 1975-1976
727 Jarbom Gamlin 1976-1977
679 Ghanakanta Pachani 1977-1979
754 Deepak Ranjan Gogoi 1979-1980
840 Jiten Choudhury 1980-1981
920 Polash Choudhury 1981-1982
947 Niranjan Bhattacharyya 1981-1982
1085 Jiban Chandra Kakati 1982-1983
1173 Sailen Saikia 1983-1984
1232 Pankaj Panging 1984-1985
1396 Mahanta Panging 1985-1986
1421 Mukul Talukdar 1986-1987
1527 Bhanu Pratap Singh 1987-1988
1725 Utpal R. Choudhury 1988-1989
1849 Kumud Deka 1989-1990
1938 Santanu Kumar Sarma 1990-1991
2107 Shyamalendu Deka Baruah 1991-1992
2176 Samar Jyoti Kalita 1992-1993
2344 Ujjal Kumar Sarma 1993-1994
2451 Anjan Basumatary 1994-1995
2617 Aniruddha Roy 1995-1996
2713 R Baruah 1996-1997
2865 Bitupan Saikia 1997-1998
3081 M K Chanda 1998-1999
3130 B. K. Sawkmie 1999-2000
3274 T. C. Munghung Fra 2000-2001
3462 N. K. Pathari 2001-2002
3577 A. D. Rabha 2002-2003
3638 Nibir Ranjan Baroova 2003-2004
3844 Rabindra Kumar 2004-2005
3864 Pankaj Saikia 2005-2006
4046 Pankaj Kumar 2006-2007
4097 Deepak Thakur 2007-2008
4239 Deep Jyoti Kalita 2008-2009
4484 Nanhen Gaurav 2009-2010
4532 Bijit Kumar Saha 2010-2011