Lachit
Chilarai
Lohit
Udaygiri
Anirudha
Bhaskar
Abhimanyu
Ekalavya